El cistell de les meves joguines

Podcast dels contes de la Irene

Milka no està? Pelusseta on ha anat? Novembre 10, 2008

Filed under: Contes — jacme07 @ 9:49 pm
Tags: , , ,

Milka és una vaca de color lila, com la de l’anunci. I per poc que este paregut no li juga una mala passada quan va anar a comprar menjar! Per això mateix els seus amics la buscaven i no la trobaven…

La música és el Duet Op 156 No 5, de Kummer, interpretat per Phoebe Carrai i Tanya Tomkins.

http://blip.tv/file/get/Cistell-MilkaNoEstPelussetaOnHaAnat537.mp3″


[La fotografia està feta per la Irene.] [RSS del podcast.]