El cistell de les meves joguines

Podcast dels contes de la Irene

Tortell al circ, i viatjant per Amposta? Desembre 16, 2008

Filed under: Contes — jacme07 @ 7:50 pm
Tags: , , , ,

Tortell és un dels habitants del cistell de les joguines de la Irene que porta el mateix nom que el famós pallasso. I, és clar, quan el circ va anar a actuar a Tortosa, la colla va fer els paquetets i se n’hi va anar. El que passa és que quan va acabar l’actuació no trobaven Tortell… i a on serà? a on s’haurà amagat?

La música que sentiu és de Kevin MacLeod, i és el concert número 4 de Brandemburg, de J. S. Bach.

http://blip.tv/file/get/Cistell-TortellAlCircIViatjantPerAmposta794.mp3″


[La fotografia està feta per la Irene.] [RSS del podcast.]