El cistell de les meves joguines

Podcast dels contes de la Irene

La pasqua a la muntanya de Xinxes i el regal de Grenyetes Novembre 23, 2008

Filed under: Contes — jacme07 @ 6:26 pm
Tags: , , ,

Qui de vosaltres no ha anat a un xalet a la muntanya a celebrar la Pasqua amb els amics? Doncs ja us podeu imaginar que les joguines del cistell de la Irene també ho fan! I, a més a més, en este conte d’avui aprofiten per fer-li un bonic regal a Grenyetes… què serà?

La cançó del podcast es diu Brazil meet Reggae, Reggae Meet Brazil i és d’ImaginaSongs.

http://blip.tv/file/get/Cistell-LaPasquaALaMuntanyaDeXinxesIElRegalDeGrenyetes281.mp3″


[La fotografia està feta per la Irene.] [RSS del podcast.]