El cistell de les meves joguines

Podcast dels contes de la Irene

Sergi no pot treure bona nota a l’expressió oral Abril 5, 2010

Filed under: Contes — jacme07 @ 4:40 pm

Vaja! En Sergi té una feinada per seguir les classes d’expressió oral, els seus companys intenten ajudar-lo, però en Sergi no se n’ensurt de cap manera… serà qüestió d’esforçar-s’hi més!

La música del podcast és de Chris Harvey, i es tracta de la peça Translatsia.

http://blip.tv/file/get/Cistell-SergiNoPotTreureBonaNotaALexpressiOral822.mp3″

[La fotografia està feta per la Irene.] [RSS del podcast.]